Wizyta studyjna studentów WNP w ośrodku leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży

W dniu 02.06.2022 z  inicjatywy dr hab. Anny Fidelus, prof. ucz. oraz mgr Michała Stańczuka studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  złożyli wizytę w Ośrodku stacjonarnym leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży ”Dom w pół drogi” w Warszawie. Ośrodek prowadzony przez Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN,  jest jedną z wielu placówek w ramach sieci finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Pacjenci w ośrodku przebywają przez 6 lub 12 miesięcy, w trakcie których przechodzą kompleksowy proces terapii w wsparcia w wychodzeniu z uzależnienia. Ośrodek dysponuje 17 miejscami dla osób, głównie młodzieży w wieku od 13 do 18 lat, z zespołom uzależnienia od substancji psychoaktywnych. 

W trakcie wizyty studenci mieli okazję poznać placówką oraz szczegółowe  etapy procesu terapeutycznego. Bardzo cenne okazało się spotkanie z pacjentem, z którym mogli swobodnie porozmawiać na temat jego życia, o tym jak wygląda codzienność w placówce, oraz poznać jego  plany i marzenia, po zakończeniu terapii. 

Wizyta okazała się dla studentów  bardzo cennym i praktycznym doświadczeniem, stanowiącym jednocześnie uzupełnienie zajęć. Spotkanie pozwoliło skutecznie połączyć teorię z praktyką pedagogiczną, dając możliwość zweryfikowania opinii i poglądów na temat szeroko rozumianej profilaktyki i leczenia uzależnień.