Dyrektor Instytutu Pedagogiki:
ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski

Kontakt e-mail: j.michalski@uksw.edu.pl ; instytutpedagogikiuksw@gmail.com

wtorek w godz. 13:00-14:00 (co 2 tygodnie)
Budynek nr 15, pokój 1505A

Wicedyrektor Instytutu Pedagogiki:
ks. dr hab. Zbigniew Babicki, prof. ucz.

Kontakt e-mail: z.babicki@uksw.edu.pl; instytutpedagogikiuksw@gmail.com

wtorek w godz. 10.30-11.30
sobota
w godz. 13.00-13.30 (zjazdy 1-4)
sobota
w godz. 11.15-11.45 (zjazdy 5-8)
Budynek nr 15, pokój 1505A