Dyrektor Instytutu Pedagogiki:
ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski

Kontakt e-mail: j.michalski@uksw.edu.pl ; instytutpedagogikiuksw@gmail.com

wtorek w godz. 11:30-12:30 (co 2 tygodnie)
Budynek nr 15, pokój 1505A

Wicedyrektor Instytutu Pedagogiki:
ks. dr hab. Zbigniew Babicki, prof. ucz.

Kontakt e-mail: z.babicki@uksw.edu.pl; instytutpedagogikiuksw@gmail.com

wtorek w godz. 13:00-14:00
sobota
w godz. 14:45-15:15 (w terminach zajęć studiów niestacjonarnych)
Budynek nr 15, pokój 1505A