Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie
ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. ucz.

 

Kontakt:
tel.: (22) 569-96-73
e-mail: s.chrobak@uksw.edu.pl
budynek nr 15, pokój 1508

Terminy dyżurów w semestrze letnim 2021/2022:
wtorek w godz. 11.30 – 13.00;
sobota w godz. 10.30 – 11.15 (zjazd 1-4)
sobota w godz.12.15 – 13.00 (zjazd 5-8)

Termin dyżuru w sesji egzaminacyjnej semestru letniego:
18.06.2022 (sobota) w godz. 9:30-11:00

Termin dyżuru w okresie wakacji:
01.07.2022 (piątek) w godz. 14:30-15:30
05.07.2022 (wtorek) w godz. 9:45-10:45
12.07.2022 (wtorek) w godz. 10.00-11.00
26.07.2022 (wtorek) w godz. 10:00-11:00
17.08.2022 (środa) w godz. 10:30-11:30

 

 

Prodziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie
dr Ewa Kulawska

 

Kontakt:
tel.: (22) 569-96-74
e-mail: e.kulawska@uksw.edu.pl
budynek nr 15, pokój 1507

Terminy dyżurów w semestrze letnim 2021/2022:
czwartek w godz. 10.00 – 11.00
sobota w godz. 11.30 – 12.00 i 12.30 – 13.30 (w terminach zajęć studiów niestacjonarnych)

Termin dyżuru w okresie wakacji:

30.08.2022 w godz. 11:00-12:00

08.09.2022 w godz. 11:00-12:00