Kontakt

ADRES WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Nauk Pedagogicznych


01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 15

 

Telefon, fax, e-mail

 

STUDIA STACJONARNE kierunek pedagogika

tel.: 22 569 96 72

fax.: 22 569 96 71

e-mail: pedagogika@uksw.edu.pl

e-mail: i.pasternacka@uksw.edu.pl

e-mail: m.mazurkiewicz@uksw.edu.pl (urlop)

 

STUDIA STACJONARNE
kierunek pedagogika specjalna

tel.: 22 569 96 72

fax.: 22 569 96 71

e-mail: pedagogika@uksw.edu.pl

e-mail: i.pasternacka@uksw.edu.pl

 

STUDIA NIESTACJONARNE kierunek pedagogika

tel.: 22 569 96 71

fax.: 22 569 96 71

e-mail: pedagogika@uksw.edu.pl

e-mail: a.baranowska@uksw.edu.pl

 

STUDIA NIESTACJONARNE
kierunek pedagogika specjalna

tel.: 22 569 96 72

fax.: 22 569 96 71

e-mail: pedagogika@uksw.edu.pl

e-mail: i.pasternacka@uksw.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi (różnice kulturowe, zmiana środowiska edukacyjnego)

tel.: 22 569 96 72

fax.: 22 569 96 71

e-mail: pedagogika.podyplomowe@uksw.edu.pl

e-mail: i.pasternacka@uksw.edu.pl

p.1506

 

Studia Podyplomowe Nadające Kwalifikacje Nauczycielskie i Przygotowanie Pedagogiczne

tel.: 22 569 96 72

fax.: 22 569 96 71

e-mail: pedagogika.podyplomowe@uksw.edu.pl

e-mail: i.pasternacka@uksw.edu.pl

p.1506

 

Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą

tel.: 22 569 96 71

fax.: 22 569 96 71

e-mail: pedagogika.podyplomowe@uksw.edu.pl

a.baranowska@uksw.edu.pl

p. 1507

 

Pedagogika Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Tyflopedagogika

tel.: 22 569 96 72

fax.: 22 569 96 71

e-mail: pedagogika.podyplomowe@uksw.edu.pl

e-mail: m.mazurkiewicz@uksw.edu.pl (urlop)

e-mail: i.pasternacka@uksw.edu.pl

p. 1506

 

DOKTORATY

e-mail: pedagogika@uksw.edu.pl

e-mail: w.starnawski@uksw.edu.pl

e-mail: j.nieweglowski@uksw.edu.pl

p. 1508

 

DZIEKANAT

 

KIEROWNIK DZIEKANATU

mgr Monika Zawadzka

telefon/fax: (0-22) 569-96-77
e-mail:
m.zawadzka@uksw.edu.pl
p. 1508

 

 

STUDIA STACJONARNE kierunek pedagogika

Specjalista ds. administracyjnych
mgr Irmina Pasternacka
telefon/fax: (0-22) 569-96-72
e-mail:
i.pasternacka@uksw.edu.pl

p.1506

Godziny otwarcia dziekanatu:

poniedziałek w godz. 9:00-12:00

wtorek w godz. 12:30-15:00

środa - nieczynne

czwartek w godz. 12:30-15:00

piątek w godz. 9:00-12:00

-----------------------------------------------

Referent administracyjny
mgr Ewa Rżysko

telefon/fax: (0-22) 569-96-72
e-mail:
e.rzysko@uksw.edu.pl

p.1506

-----------------------------------------------

Specjalista ds. administracyjnych
mgr Monika Mazurkiewicz (urlop)

telefon/fax: (0-22) 569-96-72
e-mail:
m.mazurkiewicz@uksw.edu.pl

p.1506

Godziny otwarcia dziekanatu:

poniedziałek w godz. 9:00-12:00

wtorek w godz. 12:30-15:00

środa - nieczynne

czwartek w godz. 12:30-15:00

piątek w godz. 9:00-12:00

SUDA STACJONARNEkierunek pedagogik

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE kierunek pedagogika specjalna

Specjalista ds. administracyjnych
mgr Irmina Pasternacka
telefon/fax: (0-22) 569-96-72
e-mail:
i.pasternacka@uksw.edu.pl

p.1506

 

Godziny otwarcia dziekanatu:

poniedziałek w godz. 9:00-12:00

wtorek w godz. 12:30-15:00

środa - nieczynne

czwartek w godz. 12:30-15:00

piątek w godz. 9:00-12:00

sobota (w terminach zjazdów studiów niestacjonarnych) w godz. 9:00-12:00 ; 12:30-15:00

 

STUDIA NIESTACJONARNE kierunek pedagogika

Specjalista ds. administracyjnych
mgr Agnieszka Baranowska
telefon: (0-22) 569-96-71
e-mail:
a.baranowska@uksw.edu.pl

p. 1507

 

Godziny otwarcia dziekanatu:

poniedziałek w godz. 9:00-12:00

wtorek w godz. 12:30-15:00

środa - nieczynne

czwartek w godz. 12:30-15:00

piątek w godz. 9:00-12:00

sobota (w terminach zjazdów studiów niestacjonarnych) w godz. 9:00-12:00 ; 12:30-15:00

 

BIBLIOTEKA WYDZIAŁOWA


s. mgr Jadwiga Milewska
telefon / fax: (0-22) 569-96-96

e-mail: j.milewska@uksw.edu.pl
e-mail: bibliotekawnp@uksw.edu.pl

                        
 

CZASOPISMO NAUKOWE FORUM PEDAGOGICZNE

"Forum Pedagogiczne"

ul. Wóycickiego 1/3
bud. 15
PL 01-938 Warszawa

tel. +48 22 569 96 74
fax +48 22 569 96 71

e-mail: forumpedagogiczne@uksw.edu.pl

web-side: www.forumpedagogiczne.uksw.edu.pl

 

Redaktor naczelny

ks. dr hab. Dariusz Stępkowski prof. UKSW

tel. +48 22 569 96 74
fax +48 22 569 96 71

e-mail: d.stepkowski@uksw.edu.pl

 

Sekretarz redakcji

dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij

e-mail: e.smiechowska@uksw.edu.pl