Studenci WNP na zajęciach otwartych w Przedszkolu Specjalnym nr 213

W dniu 27 maja 2022 r. studenci pedagogiki specjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wraz z dr Kamilem Kurackim uczestniczyli w zajęciach otwartych zorganizowanych dla grupy w Przedszkolu Specjalnym nr 213 w Warszawie. Dzięki uprzejmości i otwartości Dyrektora oraz zaangażowaniu nauczycieli specjalistów, wizyta w placówce stanowiła doskonałą okazję nie tylko do zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania przedszkola specjalnego, ale również do pogłębiania kompetencji dydaktycznych studentów poprzez hospitowanie zajęć realizowanych w grupie dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. W ramach budowania partnerstwa edukacyjnego, studenci WNP przekazali również dla ursynowskich przedszkolaków, pomoce dydaktyczne do stymulacji sensorycznej, powstałe w ramach zajęć ćwiczeniowych realizowanych na Wydziale.


Wizyta Studentów WNP w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce

W czwartek 12 maja  2022 r. z inicjatywy dr hab. Anny Fidelus, prof. ucz. oraz
mgr Michała Stańczuka  studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie odwiedzili Areszt Śledczy w Warszawie- Białołęce.

Studenci podczas wizyty zostali zapoznani ze strukturą jednostki penitencjarnej jaką jest Areszt Śledczy w Warszawie- Białołęce. Goście mieli okazję skonfrontować swoje wyobrażenia na temat funkcjonowania więzienia z rzeczywistością penitencjarną. W ramach wizyty studenci mogli obejrzeć również część ścisłą terenu aresztu śledczego m.in. pawilony mieszkalne, ośrodek diagnostyczny, oddział terapeutyczny, Centrum Kształcenia Ustawicznego czy pole spacerowe.

Spotkanie było doskonałą okazją by przybliżyć studentom kryteria przyjęć do Służby Więziennej oraz zdefiniować korzyści płynące ze służby w naszej formacji mundurowej. Tego rodzaju spotkania pozwalają przedstawić Służbę Więzienną jako atrakcyjnego pracodawcę oraz zaakcentować, iż jest to trzecia co do wielkości formacja mundurowa w Polsce, która pełni istotną funkcję w strukturach bezpieczeństwa państwa. Chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, nie tylko izolując ich, lecz także przygotowując do powrotu i poprawnego w nim funkcjonowania.

Wydarzenie, w którym uczestniczyli  studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW odbyło się w ramach  cyklu spotkań z osobami oraz instytucjami zajmującymi się szeroko rozumianą profilaktyką, resocjalizacją i readaptacją społeczną. W spotkaniu wziął także udział wieloletni praktyk dr Konrad Wierzbicki.