Wydział

     Wydział Nauk Pedagogicznych jest jednym z dziesięciu wydziałów UKSW. Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia (licencjackie i magisterskie) na kierunku pedagogika oraz studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalna,  w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

  W roku akademickim 2015/2016 zarejestrowanych było 1366 studentów, z czego 683 na studiach stacjonarnych i 653 na studiach niestacjonarnych.

      Ofertę dydaktyczną poszerzają prowadzone studia podyplomowe i kursy dokształcające.

  W roku akademickim 2014/2015 studiowało 158 słuchaczy studiów podyplomowych.

 

     W 2010 roku wydziałowi została przyznana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego druga kategoria (B) w czterostopniowej skali oceny działalności jednostek naukowych.

 

 

     Decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów wydział uzyskał w 2011 roku uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Kolejnym celem wydziału jest zdobycie uprawnień do prowadzenia studiów trzeciego stopnia - doktoranckich.

 

 

     W 2012 roku Polska Komisja Akredytacyjna wydała pozytywną ocenę jakości kształcenia prowadzonego przez wydział na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach