Wydział Nauk Pedagogicznych jest jednym z dwunastu wydziałów UKSW. Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia (licencjackie i magisterskie) na kierunku pedagogika, studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalna (III rok), studia pięcioletnie jednolite magisterskie na kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Pedagogika specjalna  w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Ofertę dydaktyczną poszerzają prowadzone studia podyplomowe.

W 2017 roku Wydziałowi została przyznana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego druga kategoria (B) w czterostopniowej skali oceny działalności jednostek naukowych.

Decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów wydział uzyskał w 2011 roku uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika,
a 25.03.2019 r. uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.
Kolejnym celem wydziału jest zdobycie uprawnień do prowadzenia studiów trzeciego stopnia – doktoranckich.

W 2018 roku Polska Komisja Akredytacyjna wydała pozytywną ocenę jakości kształcenia prowadzonego przez wydział na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku: pedagogika i pierwszego stopnia kierunku: pedagogika specjalna.