17.01.2023

Dr Carlos Eduardo Beltramo Álvarez
Institute for Culture and Society University of Navarra, Spain

„Character Education Five Pillars: the innovative 360º view”

20.12.2022

Anna Turska
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli im. F. Froebla w Lublinie

„Froeblowski Świat”

22.11.2022

Dr Carlos Eduardo Beltramo Álvarez
Institute for Culture and Society University of Navarra, Spain

Character Education and Pedagogy of Integration of the Human Person”

05.03.2022 oraz 07.03.2022

prof. Jadwiga Daszykowska-Tobiasz
Uniwersytet Rzeszowski

„Dobrostan dzieci i młodzieży w czasie pandemii COVID-19”

„Społeczeństwo w dobie pandemii COVID-19. (Nowe) zjawiska społeczne – wybrane przykłady”

12.11.2019

dr Ewa Kurek

„Dzieci żydowskie w Polskich klasztorach 1939-1945”

23.05.2019

dr hab. Olga Khyzna

Profesor Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego
im. P. M. Dragomanowa w Kijowie

„Modernizacja przygotowania zawodowego przyszłych nauczycieli na Ukrainie: problemy, dylematy, kontrowersje”

23.05.2019

Prof. Isaias Rivera 

Universidad Autonoma de Chihuahua, Mexico; Corvinus University Budapest, Hungary

„Globalization and Education: Comparative Education (Globalizacja i edukacja: edukacja porównawcza)”

23.05.2019

prof. dr hab. Tadeusz Maszczak

„Edukacja inkluzyjna osób z niepełnosprawnościami – retrospekcje i stan obecny”

22.05.2019

Prof. Isaias Rivera 

Universidad Autonoma de Chihuahua, Mexico; Corvinus University Budapest, Hungary

„The advantages and disadvantages of the Education System in the United States and Europe”

30.04.2019

dr hab. Olga Khyzna

Profesor Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego
im. P. M. Dragomanowa w Kijowie

„Uwarunkowanie edukacji międzykulturowej w krajach europejskich
i pozaeuropejskich”

30.04.2019

dr hab. Olga Khyzna

Profesor Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego
im. P. M. Dragomanowa w Kijowie

„Emigracja zarobkowa w rodzinie: problemy, dylematy, kontrowersje”

25.04.2019

doc dr hab. Nadéžda Pelcova

kierownik Katedry Wychowania Obywatelskiego Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Karola
w Pradze (Republika Czeska)

„Filozofia wychowania Jana Patočki”

14.01.2019

Aleksandra Januszewicz
Judyta Kruk

 

„Profilaktyka przeciwdziałania przestępstwom – skuteczne sposoby pracy systemowej
z grupami szczególnie narażonymi na występowanie zachowań kryminogennych”

30.10.2018

Prof. Isaias Rivera 

Universidad Autonoma de Chihuahua, Mexico; Corvinus University Budapest, Hungary

Cosmopolitanism: Are we really the same?”

30.10.2018

Prof. Isaias Rivera 

Universidad Autonoma de Chihuahua, Mexico; Corvinus University Budapest, Hungary

The Local and Global Perspectives”

23.10.2018

Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

„Naukowy dyskurs o dyscyplinie w edukacji szkolnej”

13.06.2018

Prof. Isaias Rivera 

Universidad Autonoma de Chihuahua, Mexico; Corvinus University Budapest, Hungary

„Education and Critical Thinking”

12.06.2018

Prof. Isaias Rivera 

Universidad Autonoma de Chihuahua, Mexico; Corvinus University Budapest, Hungary

„Philosophy of Education”

12.06.2018

Prof. Isaias Rivera 

Universidad Autonoma de Chihuahua, Mexico; Corvinus University Budapest, Hungary

„The Economics and Ethics of Globalization”

11.06.2018

Prof. Isaias Rivera 

Universidad Autonoma de Chihuahua, Mexico; Corvinus University Budapest, Hungary

„Education and Cosmopolitanism”

08.06.2018

Prof. Isaias Rivera 

Universidad Autonoma de Chihuahua, Mexico; Corvinus University Budapest, Hungary

„Globalization: Economic Theory”

01.06.2018

prof. Giuseppe Marii 

Uniwersytet Sacro Cuore w Mediolanie

„Pedagogika międzykulturowa i wychowanie”

30.05.2018

prof. Giuseppe Marii 

Uniwersytet Sacro Cuore w Mediolanie

„Współczesne problemy wychowania”

29.05.2018

prof. Giuseppe Marii 

Uniwersytet Sacro Cuore w Mediolanie

„Osoba – wychowanie – modernizm”

19.04.2018

dr Kevin Spencer

„Hocus Focus”

12.04.2018

Drabina Jakubowa

wspólnota wolontariuszy, osób chorych, dotkniętych niepełnosprawnością i starszych,
ich rodzin, duchownych oraz darczyńców

„Kto się nauczy, ten nie wykluczy”

23.03.2018

Dorota Dutkiewicz

„Oblicza współczesnych uzależnień w pracy terapeutycznej” 

26.01.2018

prof. Giuseppe Mari

Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca w Mediolanie

„Pedagogika i pluralizm”

25.01.2018

prof. Giuseppe Mari

Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca w Mediolanie

„Filozofia Arystotelesa i pluralizm”

24.01.2018

prof. Giuseppe Mari

Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca w Mediolanie

„Prawa ludzkie i osoba”

23.10.2017

dr Marcin Dolecki

Instytut Historii Nauki PAN

„Lekcje Marii Skłodowskiej-Curie”

23.10.2017

Małgorzata Sobieszczak-Marciniak
Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie
„Czym skorupka za młodu nasiąknie… tradycje nauczycielskie w rodzinie Marii Skłodowskiej-Curie”

19.10.2017

prof. Isaiasa R. Rivera

doktor filozofii, magistr sztuki i profesor Uniwersytetu w Meksyku

Globalizacja a wychowanie: szanse i zagrożenia”,

System szkolnictwa w Stanach Zjednoczonych i Meksyku oraz rola wychowania fizycznego i sportu w tych krajach”

​22.05.2017

dr Józefa Matejek

„Rodzinne formy pieczy zastępczej”

​22.05.2017

dr Marek Banach

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

„Funkcjonowanie dziecka z FAS (Fetal Alcohol Syndrome) w pieczy zastępczej”

17.05.2017

mgr Silva Rupkuviene

Klaipeda State University of Applied Sciences (Litwa)

„Nauczanie krytycznego myślenia”

16.05.2017

dr Giedrė Slušnienė

Klaipeda State University of Applied Sciences (Litwa)

“Rozwój inteligencji emocjonalnej na etapie wczesnej edukacji”  

16.05.2017

mgr Silva Rupkuviene

Klaipeda State University of Applied Sciences (Litwa)

“Wczesna edukacja w XXI wieku”

17.03.2017

prof. Giuseppe Mari

Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca w Mediolanie

„L’educazione cristiana come educazione umanistica?

Opportunità e sfida nella cultura secolarizzata”

03.2016

dr hab. Marek Piotrowski

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji MEN

„E-podręcznik nowy paradygmat dydaktyki szkoły”

23.11.2015

Ks. dr Jan Sikorski

pierwszy naczelny kapelan Duszpasterstwa Więziennego RP, założyciel Bractwa Więziennego

23.11.2015

Prof. dr Krassimir Stojanov

„Cele wychowania moralnego w społeczeństwie posttradycyjnym”

19.11.2015

Prof. dr Hans Ünder

„Edukacja w Islamie. Aktualny stan wychowania moralnego
i religijnego w Turcji”

08.06.2015

prof. David Whitebread

„Zabawa i uczenie się dzieci a wiek rozpoczynania edukacji szkolnej – fakty i mity”

07.11.2014

prof. zw. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska

„Dzieci uzdolnione matematycznie: mity, wyniki badań i wnioski pedagogiczne”

09.05.2014

ks. mgr Marek Stachowicz

Dyrektor Bursy Salezjańskiej w Warszawie

„System prewencyjny św. Jana Bosko w praktyce”

27.03.2014

prof. dr Arndt Büssing

Z UNIWERSYTETU OF WITTEN/HERDECKE W NIEMCZECH

„Duchowość jako zasób osobowy i  kapitał społeczny w sekularyzowanym społeczeństwie: ekspertyza badawcza i jej wymowa dla interdyscyplinarnego dialogu
w nauce i praktyce”

07.03.2014

prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski

Wybitny współczesny pedagog, badacz myśli pedagogicznej, teorii wychowania,

polityki oświatowej i edukacji alternatywnej na świecie;

Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
Przewodniczący Sekcji Nauk Humanistycznych i Społecznych
Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

„(Bez-) krytycznie o międzynarodowych badaniach PISA”

10.05.2013

dr Anna Bystrzycka

Univerzita Karlova w Pradze (Czechy)

„Janusz Korczak i Polskie Radio”

12.06.2012

doc dr hab. Nadéžda Pelcova

kierownik Katedry Wychowania Obywatelskiego i Filozofii Wychowania na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Karola w Pradze (Czechy), przewodnicząca Central European Philosophy of Education Society (CEUPES)

„Wychowanie do odwagi ? odwaga do wychowywania”

 

8.11.2011

prof. dr Toshiko Ito

profesor pedagogiki ogólnej na Uniwersytecie Mie w Japonii

„Religijność jako niezbywalny składnik japońskiej koncepcji kształcenia ?
ciągłość i zmiana”