30 września 2019 r. zakończył się realizowany w latach 2016-2019 na WNP UKSW projekt „Nowoczesny Pedagog”(POWR.03.01.00-00-K423/16), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem było podniesienie pożądanych na rynku pracy kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, informatycznych i analitycznych oraz w zakresie przedsiębiorczości studentów pedagogiki i pedagogiki specjalnej, a tym samym zwiększenie ich szans na zatrudnienie po ukończeniu studiów. Wsparciem objęto 121 studentów w ramach 3 edycji projektu. W trakcie trwania projektu „Nowoczesny Pedagog” przeprowadzono liczne warsztaty, zajęcia metodą projektową oraz wizyty studyjne w placówkach oświatowych, w tym unikalne w skali kraju zajęcia z Lalkoterapii oraz Terapii Hocus Focus, przy udziale Kevina Spencera, twórcy metody Hocus Focus, iluzjonisty, nauczyciela, badacza, wielokrotnie nagradzanego producenta filmowego oraz pracownika Uniwersytetu Carlow.

Wszyscy beneficjenci uzyskali nowe kompetencje, a ponad 65% uczestników po ukończeniu studiów podjęło pracę zawodową lub nową formę kształcenia/szkolenia. Autorem programu oraz kierownikiem projektu w latach 2016-2018 była dr Marlena Kilian, zaś w latach 2018-2019 – dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij

Wszystkim beneficjentom projektu gratulujemy!