Sygnalizator plus

Celem projektu jest zwiększenie możliwości wydłużenia aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym w sektorze dużych przedsiębiorstw przez opracowanie i wdrożenie do praktyki modelu Sygnalizator Plus wykorzystującego doświadczenia i rozwiązania niemieckie.

Projekt realizuje cel szczeg. działania 4.3 wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w ramach tematu Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań na rzecz utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym oraz zakłada 1, 2 i 4 typ działań ponadnarodowych.

Grupy dolecowe

Użytkownicy: Duże przedsiębiorstwa z obszaru całej Polski firmy o zatrudnieniu powyżej 250 os. których łączny obrót przekracza 50 mln. EUR lub całkowity bilans roczny przekracza 43 mln. EUR. Testowanie 2, Wdrożenie 4.

Odbiorcy (faza testowania):
Osoby w wieku emerytalnym i przedemerytalnym (min. 50%) zainteresowane wsparciem w kontekście możliwości przedłużenia aktywności zawodowej. Faza
testowania 200 osób (120K/80M) w wieku przedemerytalnym lub emerytalnym w rozumieniu zapisów KP (56+ dla kobiet oraz 61+ dla mężczyzn).
Osoby z dużym doświadczeniem zawodowym, znaczną wiedzą, możliwymi lukami kompetencyjnymi wynikającymi ze zmian w systemie pracy (często nierozpoznanymi/nieujawnionymi). Motywacja do (dalszej) pracy często uzależniona od pozycji (stanowiska) oraz rodzaju pracy. Zróżnicowana struktura wykształceniowa oraz gotowość do uczestnictwa w aktywnościach szkoleniowych.
(por. U10-13)