IMIĘ I NAZWISKOTYTUŁ PRACY
PROMOTORRECENZENCIZAMKNIĘCIE PRZEWODU
Małgorzata KopiczkoAspiracje życiowo-edukacyjne a środowisko rodzinne korzystające z programu Rodzina 500 plus. Studium socjo-pedagogiczne

Data wszczęcia: 28.06.2017
Promotor:
ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

Promotor pomocniczy:
ks. dr Dariusz Tułowiecki
22.06.2022
Urszula Irena PankowskaEkosystem szkoły. Porównawcze studium etnopedagogiczne

Data wszczęcia: 26.09.2018
Promotor:
ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski

Promotor pomocniczy:
dr Elżbieta Kwiatkowska
01.06.2022
Iwona WitulskaPrzyczyny samobójstw i prób samobójczych wśród młodzieży w warunkach anomii społecznej. Studium socjopedagogiczne

Data wszczęcia: 24.04.2019
Promotor:
dr hab. Barbara Galas prof. uczelni

Promotor pomocniczy:
dr Żaneta Tempczyk-Nagórka
27.04.2022
Artur AleksiejukSwobodne Wychowanie w ujęciu Konstantina N. Wentcela (1857-1946) na tle rosyjskiej myśli pedagogicznej końca XIX i pierwszej połowy XX wieku

Data wszczęcia: 27.06.2018
Promotor:
dr hab. Renata Nowakowska-Siuta prof. ChAT

Promotor pomocniczy:
dr Monika Modrzejewska-Świgulska
27.04.2022
Paulina Magdalena MamiedowMałżeństwo i rodzina w świetle personalistycznego nauczania Jana Pawła II


streszczenie w j. polskim – szczegóły
ks. dr hab. Janusz Stanisław Miąso
prof. UR
Uniwersytet Rzeszowski – recenzja – szczegóły


 
dr hab. Danuta Opozda
Katolicki Uniwersytet Lubelski  Jana Pawła II – recenzja – szczegóły
17.02.2016