Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Niepełnosprawność – Wyzwanie czy zadanie we współczesnym świecie?” – 25.11.2022 r.

Tematem wiodącym Konferencji będzie interdyscyplinarna problematyka odnosząca się do niepełnosprawności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktualne problemy i wyzwania związane z podejmowanym tematem.

Celem organizowanej Konferencji jest spotkanie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych zajmujących się problematyką niepełnosprawności. W obszarze teoretycznym konferencja ma umożliwić interdyscyplinarną dyskusję nad wyzwaniami i zadaniami związanymi z podejmowanym obszarem. W obszarze praktycznym celem będzie poszukiwanie nowych form pomocy osobom doświadczającym niepełnosprawności.

Na uwagę zasługuje fakt, że zamierzeniem Konferencji jest wieloaspektowe i interdyscyplinarne spojrzenia na podejmowane zagadnienia w celu wypracowania wspólnego podejścia dla dalszych  działań teoretycznych i praktycznych.

Do udziału w Konferencji zapraszamy socjologów, pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów i przedstawicieli innych nauk zainteresowanych problematyką konferencji.

Proponowane obszary tematyczne, które zamierzamy podejmować w dyskusjach:

1.           Niepełnosprawność wczoraj i dziś – różnorodne oblicza braku sprawności

2.           Kiedy niepełnosprawność staje się zadaniem ponad miarę

3.           Człowiek z niepełnosprawnością wobec wyzwań współczesności

4.           Funkcjonowanie rodzinne osób z  niepełnosprawnością

5.           Przykłady dobrych praktyk w pracy z osobami z niepełnosprawnością

6.           Osoba z niepełnosprawnością w procesie dydaktycznym i wychowawczym

7.           Kształcenie osób dorosłych z niepełnosprawnością

8.           Możliwości rozwoju osób z niepełnosprawnościami

9.           Niepełnosprawność, która nie wyklucza