Zaproszenie do wzięcia udziału w V Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin’’ – 20.02.2023

Szanowni Państwo,

Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana  Wyszyńskiego
w Warszawie

Katolicki Uniwersytet Eichstätt-Ingolstadt

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Warszawie

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Penitencjarystyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Zakład Psychologii Dewiacji Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego

Zakład Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych w Instytucie Nauk Socjologicznych Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

Zarząd Główny Stowarzyszenia Penitencjarnego ‘’Patronat”

Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE”

Zapraszają  do wzięcia udziału w:

V Jubileuszowej  Międzynarodowej Konferencji Naukowej

,,Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin’’.

Problematyka wsparcia osób opuszczających Zakłady Karne oraz ich rodzin jest stałym przedmiotem zainteresowań badaczy zajmujących się resocjalizacją i wielu służb społecznych zaangażowanych w kierunku pomocy tym osobom.

Zapraszamy do udziału w Konferencji: kryminologów, pedagogów resocjalizacyjnych, psychologów, socjologów, kuratorów, pracowników socjalnych, oraz przedstawicieli innych dyscyplin zainteresowanych problematyką Konferencji.

W naszej dyskusji będziemy odwoływać się zarówno do teorii, aktualnych wyników badań naukowych, jak również do praktyki.

Zamierzeniem Konferencji jest wypracowanie obszaru wspólnych działań teoretycznych i empirycznych, które znajdą zastosowanie w praktyce.

Jesteśmy głęboko przekonani że tylko połączenie wspólnych doświadczeń może przynieść pozytywne efekty pracy w tak trudnym środowisku.

Informacje:

Konferencja Bezpłatna

Konferencja  odbędzie się formule hybrydowej. Oznacza to, że część uczestników:

  • weźmie czynny udział osobiście w siedzibie UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Aula Schumana w bud. 21, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa. Spotkanie odbędzie się w pełnym reżimie sanitarnym.
  • weźmie bierny udział jako Obserwator (transmisja obrad Konferencji za pomocą kanału Uczelni na YouTube) – bez możliwości wystąpienia.

Termin Konferencji : 20 lutego 2023 r.

Adres:Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Wóycickiego 1/3, budynek 21, Aula Schumana 01-938 Warszawa

Formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/19BTRCWj7SzTcVcvj3-0VvkFc5OBUKF3xhJXpcRb0prU/viewform?edit_requested=true

Zgłoszenie uczestnictwa biernego do 30 stycznia  2023 roku.

Organizatorzy :

dr hab. Anna Fidelus prof. ucz.
mgr Michał Stańczuk


dr hab. Irena Pospiszyl prof. ucz.

dr hab. Jan Niewęgłowski prof. ucz.

dr hab. Janusz Surzykiewicz prof. ucz.

dr Sylwia Gwoździewicz

dr Anna Janus

dr Grzegorz Kudlak

dr Marek Kulesza

dr Mariusz Kuryłowicz

dr Aleksandra Lukasek

dr Edyta Łyszkowska

dr Marcin Strzelec

dr Konrad Wierzbicki

dr Marcin Zarzecki

mgr Marcin Bąk

mgr Dominika Gałek

mgr Emilia Witkowska-Grabias