Szanowni Państwo,

informujemy, iż zmianie uległy załączniki:

Zmiana dotyczy korekty wzoru Protokołu do odbioru przedmiotu umowy.

Termin składania ofert został wydłużony do 07.11.2022 r. godz. 12.00.

Informacja o rozstrzygnięciu Zapytania ofertowe nr 11/PWPP/2022 – szczegóły


Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 11/PWPP/2022  na wydaniu w formie papierowej oraz elektronicznej 1 monografii naukowych na rzecz realizacji zadania pn. „Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie Umowy nr MEiN/2021/DPI/76 z dnia 01.06.2021 r. oraz Aneksu nr 1 z dnia 31.12.2021 r., Działanie nr 2.

Termin składania ofert: 04.11.2022 r. do godz. 10.00.

W załączeniu:

Informacja o rozstrzygnięciu Zapytania ofertowe nr 11/PWPP/2022 – szczegóły


Zapytanie ofertowe nr 10/PWPP/2022 na rozbudowę i modernizację Internetowej Platformy Specjalistyczno-Doradczej na rzecz realizacji zadania pn. „Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli”

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 10/PWPP/2022 na rozbudowę i modernizację Internetowej Platformy Specjalistyczno-Doradczej na rzecz realizacji zadania pn. „Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli”, na podstawie Umowy nr MEiN/2021/DPI/76 z dnia 01.06.2021 r., Aneksu nr 1 z dnia 31.12.2021 r., Działanie nr 7.

Termin składania ofert: 30.05.2022 r. godz. 11.00

W załączeniu:

Informacja o rozstrzygnięciu Zapytania ofertowe nr 10/PWPP/2022 – szczegóły


Zapytanie ofertowe nr 9/PWPP/2022 na hosting i serwis Internetowej Platformy Specjalistyczno-Doradczej na rzecz realizacji zadania pn. „Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli”

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 9/PWPP/2022 na hosting i serwis Internetowej Platformy Specjalistyczno-Doradczej na rzecz realizacji zadania pn. „Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli”, na podstawie Umowy nr MEiN/2021/DPI/76 z dnia 01.06.2021 r., Aneksu nr 1 z dnia 31.12.2021 r., Działanie nr 7.

Termin składania ofert: 30.05.2022 r. godz. 11.00

W załączeniu:

Informacja o rozstrzygnięciu Zapytania ofertowe nr 9/PWPP/2022 – szczegóły


Zapytanie ofertowe nr 8/PWPP/2022 na przeprowadzenie pedagogicznego poradnictwa wychowawczego na rzecz realizacji zadania pn. „Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli”

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 8/PWPP/2022 na przeprowadzenie pedagogicznego poradnictwa wychowawczego na rzecz realizacji zadania pn. „Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli” na podstawie Umowy nr MEiN/2021/DPI/76 z dnia 01.06.2021 r., Działanie nr 4.

Termin składania ofert: 30.05.2022 r.

W załączeniu:

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 8/PWPP/2022 – szczegóły


Zapytanie ofertowe nr 7/PWPP/2022 na przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego i rodzinnego na rzecz realizacji zadania pn. „Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli”

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 7/PWPP/2022 na przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego i rodzinnego na rzecz realizacji zadania pn. „Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli” na podstawie Umowy nr MEiN/2021/DPI/76 z dnia 01.06.2021 r., Działanie nr 4.

Termin składania ofert: 30.05.2022 r.

W załączeniu:

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 7/PWPP/2022 – szczegóły


Zapytanie ofertowe nr 6/PWPP/2022 na przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego i rodzinnego na rzecz realizacji zadania pn. „Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli”

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 6/PWPP/2022 na przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego i rodzinnego na rzecz realizacji zadania pn. „Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli” na podstawie Umowy nr MEiN/2021/DPI/76 z dnia 01.06.2021 r., Działanie nr 4.

Termin składania ofert: 11.04.2022 r.

W załączeniu:

• Zapytanie ofertowe nr 6/PWPP/2022 – szczegóły
•  Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) – Załącznik nr 1 – szczegóły
•  Formularz ofertowy –Załącznik nr 2 – szczegóły
 Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 3 – szczegóły
• Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 4 – szczegóły
• Wzór umowy – Załącznik nr 5 – szczegóły
• Wzór Protokołu wykonania zadań – Załącznik nr 6 – szczegóły

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 6/PWPP/2022 – szczegóły

Korekta – Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 6/PWPP/2022 – szczegóły


Zapytanie ofertowe nr 5/PWPP/2022 na przeprowadzenie pedagogicznego poradnictwa wychowawczego na rzecz realizacji zadania pn. „Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli”

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 5/PWPP/2022 na przeprowadzenie pedagogicznego poradnictwa wychowawczego na rzecz realizacji zadania pn. „Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli” na podstawie Umowy nr MEiN/2021/DPI/76 z dnia 01.06.2021 r., Działanie nr 4.

Termin składania ofert: 11.04.2022 r.

W załączeniu:

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 5/PWPP/2022 – szczegóły


Zapytanie ofertowe nr 4/PWPP/2022 na pełnienie dyżurów na czacie Internetowej Platformy Specjalistyczno-Doradczej na rzecz realizacji zadania pn. „Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli”

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 4/PWPP/2022 na pełnienie dyżurów na czacie Internetowej Platformy Specjalistyczno-Doradczej na rzecz realizacji zadania pn. „Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli” na podstawie Umowy nr MEiN/2021/DPI/76 z dnia 01.06.2021 r., Działanie nr 4.

Termin składania ofert: 11.04.2022 r. do godz. 15.00.

W załączeniu:

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 4/PWPP/2022 – szczegóły


Zapytanie ofertowe nr 3/PWPP/2022 na usługi administratora szkoleń na Platformie na rzecz realizacji zadania pn. „Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli”

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 3/PWPP/2022 na usługi administratora szkoleń na Internetowej Platformie Specjalistyczno-Doradczej na rzecz realizacji zadania pn. „Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie Umowy nr MEiN/2021/DPI/76 z dnia 01.06.2021 r., Działanie nr 3.

Termin składania ofert: 30.03.2022 r. do godz. 10.00.

W załączeniu:

Zapytanie ofertowe nr 3/PWPP/2022 – szczegóły

Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) – Załącznik nr 1 – szczegóły

Formularz ofertowy –Załącznik nr 2 – szczegóły

Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 3 – szczegóły

Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 4 – szczegóły

Wzór umowy – Załącznik nr 5 – szczegóły

Wzór Protokołu wykonania zadań – Załącznik nr 6 – szczegóły

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 3/PWPP/2022 – szczegóły


Zapytanie ofertowe nr 2/PWPP/2022 na usługi administratora poradnictwa na Platformie na rzecz realizacji zadania pn. „Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli”

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 2/PWPP/2022 na usługi administratora poradnictwa na Internetowej Platformie Specjalistyczno-Doradczej na rzecz realizacji zadania pn. „Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie Umowy nr MEiN/2021/DPI/76 z dnia 01.06.2021 r., Działanie nr 4.

Termin składania ofert: 30.03.2022 r. do godz. 10.00.

W załączeniu:

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 2/PWPP/2022 – szczegóły


Zapytanie ofertowe nr 1/PWPP/2022 na usługi administracyjne na rzecz realizacji zadania pn. „Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli”

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 1/PWPP/2022 na usługi administracyjne na rzecz realizacji zadania pn. „Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie Umowy nr MEiN/2021/DPI/76 z dnia 01.06.2021 r., Działanie nr 3, Działanie nr 4, Działanie nr 8.

Termin składania ofert: 30.03.2022 r. do godz. 10.00.

W załączeniu:

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 1/PWPP/2022 – szczegóły